Zavřít

Košík je prázdný

Celkem:

Zobrazit košík

Obchodní podmínky

.I.ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Prodávající :

NL nails professional s.r.o.

Husitská 131/54 , 46007 Liberec 9

IČ: 04634951

DIČ: CZ04634951

 

Firma je zapsaná v Obchodním rejstříku

Prodávající je registrovaným plátcem DPH.

tel: 776330706

sulcova@nlnailsprofessional.cz

 

dále jen prodávající :

II.INFORMAČNÍ POVINNOST

Prodávájící tímto informuje kupující a kupující potvrzením objednvky stvrzují ,že byli a jsou prodávajícím

informováni o následujícím:.

1 - totožnost prodávajícího - viz. I. Základní údaje

2 - informace o zboží a ceně , uváděné prodávajícím jssou závazné s vyjímnkou zjevné chyby

  - uvedené ceny jsou včetně všech daní (např. DPH) , vyjma nákladů na balení a doručení zboží

3 - způsob platby- objednávky do  do 1000,-Kč předem převoden na účet,objednávky od 1000,-Kč vždy uvedeny s možností volby ,výběr provede nakupující , tento výběr už nelze , bez souhlasu prodávajícího měnit . Zahraniční objednávky s platbou předem na účet.

4 - náklady vniklé kupujícímu ,při použití komunikačních prostředků na dálku , v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy

    ( náklady na internetové připojení , telefonní hovory ) si hradí kupující sám

5 - o možnosti odstoupení od smlouvy o koupi zboží bez udání důvodu , ve lhůtě 14ti dni ( ode dne převzetí zboží) ,

     a to jak je uvedeno dále 

6 - o tom,že objednávka a další kroky vedoucí k uzavření smlouvy a stránky jsou v českém jazyce

7 -  o tom,že k uzavření smlouvy dochází prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů - objednáním prostřednictvím stránek ,

      tj. vyplnění nezbytných údajů v rámci objednávkového - e-shopového formuláře a jeho potvrzením / objednáním zboží na stránkách

8 - v případě zjištění chyb vzniklých  při zadávání dat před potvrzením /odesláním objednávky kupujícímu je možné toto opravit

9 - o tom,že kupující je oprávněn si v textové podobě,kromě objednávky zboží/smlouvy na jeho koupi "stáhnout" ze stránek  i

     zněním Obchodních podmínek

10 - přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

III.OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží je uveden na www.nlnailsprofessional.cz.

K uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím  prostřednictvím vyplnění nezbytných údajů týkajících se specifikace.

Zboží (určení velikosti - gramáže , barevného provední , apod...) , určení způsobu platby za zboží , způsobu dopravy za zboží,

specifikace kupujícího a případně další potřebné údaje,dle aktuálního formuláře pro provedení objednávky/uzavření smlouvy.

Kupující je povinem a zároveň oprávněn vyplněné údaje před konečným odesláním a potvrzením objednávky zboží zkontrolovat

vyplněné údaje a tyto údaje opravit/upravit,a to stejným způsobem,jakým byly tyto údaje zadány.Po potvrzení/odeslání objednávky

již údaje nelze měnit a objednávka je závazná a došlo tím k uzavření smlouvy s vyjímkou dále uvedeného bodu.

Kupující bere na vědomí,že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím stránek-shopu a na prodejně a aktualizaci příslušných údajů

na stránkách se může stát,že kupujícím objednané zboží je již vyprodáno (přestože na stránkách -shopu je doposud uvedeno jako dostupné).

V tomto případě bude prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat bezokladně po té,co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních

dnů jinak ( na prodloužení nebo změně objednávky),smlouva zaniká a žádná ze stran  není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoli náhrady apod.

Prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky nebo zašle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací

objednávky. Kupujícího (dále jen "konečné potvrzení objednávky"). Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci

objednávky.

Objednávky s platbou předem převodem přes účet -připsání platby max do 5 dní od zadání objednávky.

Po tuto dobu,je Vaše objednávka v rezervaci. Po uplynutí této lhůty,prodávající objednávku stornuje.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží.Před odesláním objednávky bude vypočtena celková

cena za zboží včetně souvisejících poplatků,a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodů zrušit objednávku kupujícího až do konečného potvrzení

objednávky prodávajícím.

Zrušení (storno) objednávky ze strany prodávajícího- prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo

její část v těchto případech:

- zboží je vyprodáno,nedodává se nebo se již nevyrábí a tak jej není možno dodat

- prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu,prezentaci (např. sociálních sítích)  obsahuje chybu či překlep a kupující

  neakceptuje upravenou kupní cenu či upřesnění zboží nebo jeho varianty

- u zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a kupující změnu neakceptuje

- v minulosti nepřebraná dobírková zásilka

- platba převodním příkazem , Vaše objednávka je 5 dní od jejího zadání v "rezervaci" a je očekávaná platba za ní. Po uplynutí této doby prodejce objednávku stornuje

 

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a

kupujícího, a za podmínek,které si vzájemně sjednají.

 

V.CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Balné a doprava se účtují podle ceny zboží a způsobu jeho dodání. Není-li uvedeno výslovně

jinak,rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

Ceny jsou platné po dobu uveřejnění na shopu.

Hotově při převzetí zboží (dobírka) : při zaplacení a dodání zboží tímto způsobem platíte při obdržení zásilky,kurýrovi a hotově.

V případě nevyzvednutí zásilky si vyhrazujeme právo požadovat po objednavateli úhradu našich nákladů (balné ,poštovné,dopravu kurýrem).

Nepřebírejte nikdy otevřenou zásilku nebo zásilku s poškozeným obalem , ihned ji reklamujte u dopravce.

Bankovním převodem :-platbu v Kč poukažte na účet :2600951714/2010 Fio banka , Euro platby na 1112223/2060 Citfin.Při zaplacení zboží

tímto způsobem platíte před obdržením zásilky na základě e-mailové zprávy "konečné potvrzení objednávky",kde Vám bude sdělen variabilní

symbol platby (vypsat,jen tam může být Vaše platba identifikována).Zásilka bude zaslána ihned po připsání platby na účet.

Platba hotově : veletrhy - prostory výstaviště

Součástí zásilky je vždy objednávka,která je zabalena u zboží a slouží i pro reklamaci zboží. Fakturu obdržíte po připsání platby na účet, a to elektronickou poštou.

VI.DOPRAVA

PPL platba předem                  90,-Kč

PPL platba dobírkou               120,-Kč

ČP platba předem                  120,-Kč

ČP platba dobírkou                 170,-Kč

ZÁSILKOVNA platba předem   63,-Kč

ZÁSILKOVNA dobírka              78,-Kč

Dopravné od 1500,-Kč zdarma

Objednávky v rámcii EU mají jiné sazby dopravy , bude zasláno na dotaz.

VII.ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta

Objednané zboží bude ,dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší možné době,

u kurýra PPL ( i odpolední objednávky) do druhého dne , popřípadě +1den , od závazného

potvrzení objednávky nebo připsání peněz na účet.O přesném termínu doručení je kupující informován.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu,kterou kupující nastaviil ve své objednávce.

Dopravu na uvedenou adresu zajišťuje prodávající,na území celé České republiky,popřípadě zemí EU. 

Náklady na dopravu zboží jsou uvedeny VI.DOPRAVA.

 

VIII.PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození

obalu výrobku - zásilky,je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží,a v případě poškození

vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.a základě vyhotoveného záznamu

bude kupujícímu posktnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listukupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje,že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

IX.OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží je kupujícímu v provozovně/distribučním místě rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Kupující má právo si zboží na provozovně/distribučním místě proddávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží na provozovně/distribučním místě prodávajícího se kupní smlouva považuje za

uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí,že v případě odběru zboží na prodejně/distribučním místě prodávajícího nedochází

k uzavření smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku( a nepoužijí se příslušná ustanovení o uzavření smlouvy

prostřednictvím komunikace na dálku),ale ke koupi zboží na prodejně/distribučním místě prodávajícího a kupující

nemá právood uzavřené smlouvy bez udání důvodů odstoupit.

 

X.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky,a to bez ohledu na způsob

převzetí  zboží či provedení platby.Kupující vraci neotevřené , nepoškozené zboží.Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy

i kdykoli před odesláním zboží.Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14ti denní lhůtě.Kupující nemusí

uvádět důvod,pro který od smlouvy odstupuje.Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/

prodejního dokladu,bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.Písemné oznámení o odstoupení kupující doručí prodávajícímu

kterýmkoli z dále uvedených způsobů:

1 - prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla firmy : NL nailsprofessional s.r.o.,

Husitská 11/54, 46007, Liberec 9    

2 - e.mailem na : sulcova@nlnailsprofessional.cz

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží  do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy,a to stejným způsobem,jakým platbu od kupujícího přijal.Nabízí-li prodejce  rámci určitého dodání zboží několik možností,je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží,včetně prodejního dokladu.

zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní ,neotevřené, nepoškozené , neopotřebené,v původním obalu.

 

Náklady vrácení zboží nese kupující .

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve,než mu kupující zboží předá nebo prokáže,že zboží odeslal. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího,je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit náork na náhradu snížení hodnoty

zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vyjímky:Právo o odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv o poskytování služeb,za podmínky,že  plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího

před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží(vč.alkoholických nápojů),jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu

nezávisle na vůli prodávajícího , u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů

nelze vrátit.Nárok na vrácení zboží zaniká v případě osobního odběru zboží,jelikož smlouva o prodeji zboží je v tomto případě uzavřena až v okamžiku zaplacení celé ceny

zboží na místě osobního odběru,nikoli tedy při použití prostředků komunikace na dálku (internetu) - viz.část "Osobní odběr zboží".Naším cílem je vracení zboží,které Vám přidělává

starosti ,zabránit.Proto nás můžete před odesláním objednávky kontaktovat na tel. čísle 776330706 (v pracovních dnech) a zkonzultovat s námi Váš

výběr zboží. 

Zásilky,ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány budou vráceny odesílateli.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží,a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné ceny zboží.

Před odstupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

XI.Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady,které se vyskytnou v záruční době)

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky(např.nemá sjednané nebo oprávněné očekávané vlastnosti,nehodí se k obvyklému sjednanému účelu,není kompletní,

neodpovídá jeho množství,míra,hmotnost nebo jakost neodpovídá jiným zákonným,smluvním nebo i předsmluvním parametrům),jedná se o vady zboží,

za které prodávající odpovídá.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí,má se za to,že zboží bylo vadné již při převzetí.Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady nebo přiměřenou

slevu z ceny,není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové

součásti bez vad,týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zbož možná,na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá,že vada zboží existovala jižn při převzetí zboží.Prodávající není povinen nároku

kupujícímu vyhovět,pokud prokáže,že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení.U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající

neodpovídá za vadu,pro kterou byla nižší cena sjednána.Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě,na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady,která znamená podstatné porušení smlouvy (bez hledu na to,jde-li o vadu odstranitelnou

či  neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

-bezplatné odstranění vady opravou

-přiměřenou slevu z kupní ceny

-vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné j takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu jižnpři uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět,že by druhá strana smlouvu neuzavřela,

pokud by totoporušení pžedvídala.

U vady,která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to ,jde-li o vadu odstranitelnou,či neodstranitelnou),má kupující nárok na odstranění vady anebo

přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně(třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad(nejméně tři vady

současně),může kupující uplatnit práv na slevu z kupní ceny,výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

XII.Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku na adrese provozovny prodávajícího,na distribučních místech.

Učiní-li tak písemně neno elektronicky,měl by uvést své kontaktní údaje,popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu,jaké právo si zvolil při oznámení vady,nebo bez zbytečného odkladu pooznámení vady.Změna volby bez souhlasu prodávajícího

je možná jen tehdy,žádá-li kupující opravu vady,která se ukáže být odstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas,má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu.Zboží by mělo být

při přepravě zabaleno ve vhodném obalu,aby nedosšlo k jeho poškození,mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je ovinen bezodkladně,nejpozději do tří pracovních dnů,rozhodnout o reklamaci,případně o tom,že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.Informaci

o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.Reklamaci,včetně odstranění vady,prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30dnů od jejího uplatnění,

pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva,jakby se jednalo o podstatné porušení smlouvy.Odmítne-li prodávající

odstranit vadu věci,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka na jakost se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby,kdy byl kupující povinen věc si vyzvednout.Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části,

uplatní se odpovědnost prodávajícího jakoby šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line,zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavu e-mailovou zprávou nebo

prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

XIII.Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992Sb.,o ochraně spotřebitele,v platném znění,vykonává Česká  obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

XIV. Ochrana osobních údajů

viz. Zásady ochrany osobních údajů

XV.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.Změněné podmínky vyhlásí

vhodným způsobem na internetových stránkách.

Spotřebitelem se rozumí člověk,který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občansým zákoníkem (č.89/2012 Sb.),zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy,ve zněn pozdějších právních

předpisů. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Smlouva a otázky související se řídí českým prvem.Tyto obchodní podmínky jou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.Prodávající si vyhrazuje právo

obchodní podmínky měnit..Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových strnkách.

 

Platnost od 25.5.2016